วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสินค้าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรรางจืด ยี่ห้อไทยยอดชา (ThaiYokCha)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Individual Design

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัฑณ์
โครงการวิจัย ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรรางแดง จังหวัดนนทบุรี ชื่อยี่ห้อ ไทยยอดชาส.1 สืบค้น (Research)
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Research) 
สมุนไพรชารางแดง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีผู้นำชารางจืดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใบชา หรือถุงชาในแพ็คเกจสวยหรูดูดีหลายราย และยังทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป ซึ่งเป็นของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ราคาย่อมเยา สามารถชงดื่มได้ทันที หาซื้อได้ทั่วไป เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นสมุนไพรที่มามานานคู่กับกับคนไทยแต่ยังไม่แพร่หลายนักจึงอยากพัฒนาของดีให้คนไทยได้เห็นถึงความสำคัยของต้นรางจืด

ภาพที่ 1 ภาพใบรางจืดอบแห้ง
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )ภาพที่ ภาพใบรางจืดอบแห้งแปรรูป
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 3 ภาพซองชาขนาด 5.3 X 7.3
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินสินค้า
ขนาดบรรจุภัฑณ์ 9.5408 x 15.5525 CM
ผลิตโดย นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี รหัสนักศึกษา 5421301135
(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ราคาส่ง 8/ซอง ราคาปลีก 10/ซองข้อมูลสินค้า
ชื่อสินค้า: สมุนไพรชารางเเดง ไทยยอดชา
ประเภท: สมุนไพร เครื่องดื่ม
สถานะผลิตภัฑณ์: ใบชา / อบเเห้ง
ส่วนผสม: ใบรางแดง 100%
วิธีใช้: ต้มในน้ำเดือด 95 องศาพร้อมดื่ม

การวิเคาระห์ข้อมูลส่วนประกอบของสินค้าเเละบรรจุภัฑณ์
1 ใช้ใบรางจืดเเท้ๆ จากนั้นตากเเดดให้เเห้ง 2-3 วัน
2 ใช้มีดหั่นใบรางจืดให้เอียด
3 บรรจุใบรางจืดลงถุงชา
4 ถุงกระดาษ ชาขนาดความกว้าง-ยาว 5.3 X 7.3 CM

สรรพคุณของรางจืด
รากและเถาของรางจืด สามารถใช้รับประทานเป็นยาแก้ร้อนใน (ราก,เถา)
รางจืด สรรพคุณช่วยแก้อาการกระหายน้ำ (ราก,เถา)
สรรพคุณรางจืด ใบและรากของรางจืด สรรพคุณใช้เป็นปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ได้ (ใบ,ราก
)ส.2 สร้างสรรค์ตามสมติฐาน Resume
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ตามสมติฐาน
จากที่ได้ศึกษาจากรณีศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัฑณ์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรรางแดง จังหวัดนนทบุรีจึงได้ข้อสรุปว่า ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่พัฒนาในครั้งนี้ควรมีลักษณะของความเป็นไทยมีสีสีนที่เรียบง่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป วัยรุ่น และผู้สูงอายุ


ภาพที่ 4 แบบโลโก้ไทยยอดชา
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )ภาพที่ 5 Skecthdesign 1
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )ภาพที่ 6 ภาพด้านหน้าบรรจุภัฑณ์ไทยยอดชา
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 ) 


ภาพที่ 7 Skecthdesign 2
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )
ภาพที่ 8 ภาพด้านข้างบรรจุภัฑณ์ไทยยอดชา
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 9 Skecthdesign 3
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 10 ภาพบรรจุภัฑณ์ไทยยอดชาชั้น 1 ด้านหน้า
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 11 ภาพบรรจุภัฑณ์ไทยยอดชาชั้น 1 ด้านหลัง
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 12 ภาพบรรจุภัฑณ์ไทยยอดชาแพทเทิร์นดีไซน์ 1
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )ภาพที่ 13 ภาพบรรจุภัฑณ์ไทยยอดชาแพทเทิร์นดีไซน์ 2
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )ภาพที่ 14 ภาพบรรจุภัฑณ์ไทยยอดชาแพทเทิร์นดีไซน์ 3
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )ส.3 สรุปผลงาน
สรุปผลงานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไทยยอดชา
เมือทำการออกแบบพัฒนาผลิตภัฑณ์และบรรจุภัฑณ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดลองผลิตและบรรจุผลิตภัฑณ์ลงตามความเหมาะสมและการติดฉลากสินค้านั้นๆภาพที่ 15 ภาพเเสดง MoonBordส.3 การเสนอผลงานการออกแบบไทยอดชา 1
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )ภาพที่ 16 ภาพเเสดง MoonBordส.3 การเสนอผลงานการออกแบบไทยอดชา 2
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 17 ภาพเเสดง sketchupdesign 1
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 18 ภาพเเสดง sketchupdesign 2
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 19 ภาพเเสดง sketchupdesign 3
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 20 ภาพเเสดง sketchupdesign 4
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 21 ภาพเเสดง sketchupdesign 5
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 22 ภาพเเสดง sketchupdesign 6
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 23 ภาพเเสดง sketchupdesign 7
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 24 ภาพเเสดง sketchupdesign 8
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 25 ภาพเเสดง sketchupdesign 9
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )


ภาพที่ 26 ภาพเเสดง sketchupdesign 10
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )
ภาพที่ 27 ภาพเเสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 1
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )
ภาพที่ 28 ภาพเเสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 2
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )ภาพที่ 29 ภาพเเสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 3
( ที่มา : สุขวิทย์ เพิ่มทวี 2558 )วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ส.3 สรุปผลงาน

ส.3 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สมุนไพรชา รางเเดง เจ็เพ็ญ ของจังหวัด นนทบุรี


ภาพเเสดง MoonBord ส.3 การเสนอผลงานการออกแบบ สมุนไพรชารางเเดง เจ็เพ็ญจังหวัด นนทบุรี

สรุปผลงานการออกแบบ ชารางเเดงสมุนไพรเจ็เพ็ญ 1

สรุปผลงานการออกแบบ ชารางเเดงสมุนไพรเจ็เพ็ญ 2

สรุปผลงานการออกแบบ ชารางเเดงสมุนไพรเจ็เพ็ญ 3

ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สมุนไพร ชารางเเดง

ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สมุนไพร ชารางเเดง

ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

การเรียนครั้งที่ 6 การจัดการ templatemaker

สร้างกล่องบรรจุภัณฑ์ TEMPLATE สรุปส.3 สัปดาห์สอบ 7ตล.58
-upload ลงไดร์
-Art Work
-ไฟล์ Ai . Pdf . Jpg
-บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 3Design
-ศึกษางานต้นแบบจากอาจารย์ผู้สอน
-ศึกษาการทำกล่องเว็บ http://www.templatemaker.nl
วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ส.2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน

ส.2 แบบสอบถามรูปลักษณ์ทางความต้องการของผู้ผลิตชารางจืด

ภาพที่ 1 ตรางความต้องการของผู้ผลิต
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

แบบร่างทางความคิด

ภาพที่  2 แบบร่างทางความคิด 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  3 แบบร่างทางความคิด 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่  4 แบบร่างทางความคิด 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

แบบร่างโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่  5 แบบร่างโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  6 แบบร่างโลโก้ขนาดต่างๆ
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ตัวอย่างฟอนต์ที่นำมาใช้

ภาพที่  7 ตัวอย่างฟอนต์ที่นำมาใช้ TH CHarmonman
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  8 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืด
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ภาพที่  9 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืดเสร็จสมบูรณ์ 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  10 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืดเสร็จสมบูรณ์ 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ส.2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน


บรรจุภัณฑ์ ชารางเเดงสมุนไพรไทยโบราณ จังหวัด.นนทบุรี
ชารางแดงต้นตารับเจ๊เพ็ญของดีเกาะเกร็ด 1ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ภาพที่  11 แบบรโลโก้ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  12 Skecthdesign 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  13 ภาพด้านหน้าบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  14 Skecthdesign 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  15 ภาพด้านข้างบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  16 Skecthdesign 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  17 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดงชั้น 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

 ภาพที่  18 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  19 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  20 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  21 ภาพเเสดงบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่  22 ภาพเเสดงmoonbord ส.2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี