วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

การเรียนครั้งที่ 6 การจัดการ templatemaker

สร้างกล่องบรรจุภัณฑ์ TEMPLATE สรุปส.3 สัปดาห์สอบ 7ตล.58
-upload ลงไดร์
-Art Work
-ไฟล์ Ai . Pdf . Jpg
-บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 3Design
-ศึกษางานต้นแบบจากอาจารย์ผู้สอน
-ศึกษาการทำกล่องเว็บ http://www.templatemaker.nl
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น