วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเรียนครั้งที่ 3 แปลสรุปข่าวหน้าชั้นเรียน Thedieline.com

การรายงานข่าวหน้าชั้นเรียน Thedieline งานกลุ่ม ฟรีเซ็นมูนบอดสรุป ส.1 เริ่ม 5.40 น. สืบค้นผลิตภัฑณ์ สมุนไพร Herb-package

Pelle Soap Stones

แปลสรุปข่าวโดย นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี รหัส 5421301135
ที่อยู่ e-mail sukkawitt@gmail.com
Blogspot http://artd3302-sukkawitt.blogspot.com/Savon Stories

ที่มาจาก Web site https://thedieline-demo.squarespace.com/blog/2015/4/13/savon-stories
แปลสรุปข่าวโดย นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี รหัส 5421301135
ที่อยู่ e-mail sukkawitt@gmail.com
Blogspot http://artd3302-sukkawitt.blogspot.com/Kiss Cider
ที่มาจาก Web site http://www.thedieline.com/blog/2015/9/30/kiss-cider
แปลสรุปข่าวโดย นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี รหัส 5421301135
ที่อยู่ e-mail sukkawitt@gmail.com
Blogspot http://artd3302-sukkawitt.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น