วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ส.2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน

ส.2 แบบสอบถามรูปลักษณ์ทางความต้องการของผู้ผลิตชารางจืด

ภาพที่ 1 ตรางความต้องการของผู้ผลิต
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

แบบร่างทางความคิด

ภาพที่  2 แบบร่างทางความคิด 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  3 แบบร่างทางความคิด 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่  4 แบบร่างทางความคิด 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

แบบร่างโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่  5 แบบร่างโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  6 แบบร่างโลโก้ขนาดต่างๆ
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ตัวอย่างฟอนต์ที่นำมาใช้

ภาพที่  7 ตัวอย่างฟอนต์ที่นำมาใช้ TH CHarmonman
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  8 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืด
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ภาพที่  9 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืดเสร็จสมบูรณ์ 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  10 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืดเสร็จสมบูรณ์ 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ส.2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน


บรรจุภัณฑ์ ชารางเเดงสมุนไพรไทยโบราณ จังหวัด.นนทบุรี
ชารางแดงต้นตารับเจ๊เพ็ญของดีเกาะเกร็ด 1ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ภาพที่  11 แบบรโลโก้ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  12 Skecthdesign 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  13 ภาพด้านหน้าบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  14 Skecthdesign 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  15 ภาพด้านข้างบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  16 Skecthdesign 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  17 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดงชั้น 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

 ภาพที่  18 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  19 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  20 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  21 ภาพเเสดงบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่  22 ภาพเเสดงmoonbord ส.2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น