วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ส.3 สรุปผลงาน

ส.3 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สมุนไพรชา รางเเดง เจ็เพ็ญ ของจังหวัด นนทบุรี


ภาพเเสดง MoonBord ส.3 การเสนอผลงานการออกแบบ สมุนไพรชารางเเดง เจ็เพ็ญจังหวัด นนทบุรี

สรุปผลงานการออกแบบ ชารางเเดงสมุนไพรเจ็เพ็ญ 1

สรุปผลงานการออกแบบ ชารางเเดงสมุนไพรเจ็เพ็ญ 2

สรุปผลงานการออกแบบ ชารางเเดงสมุนไพรเจ็เพ็ญ 3

ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สมุนไพร ชารางเเดง

ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สมุนไพร ชารางเเดง

ภาพการนำเสนอการออกแบบพัฒนาวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น