วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ส.1 ชารางเเดงสมุนไพรจังหวัดนนทบุรี

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการมองเห็น (Visual Analysis)
บรรจุภัณฑ์ ชารางเเดงสมุนไพรไทยโบราณ จังหวัด.นนทบุรี

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง

(Product and Package Visual Analysis)

ชารางแดงต้นตารับเจ๊เพ็ญของดีเกาะเกร็ด 1ตำบล 1ผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี

บรรจุภัณฑ์สินค้า รางแดงสมุนไพรโบราณ
 หมายเลข 1 คือ ข้อความโฆษณษของตัวผลิตภัฑฑ์สินค้า
หมายเลข 2 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทะเบียนการค้า
หมายเลข 3 คือ โลโก้ของสินค้า
หมายเลข 4 คือ สรรพคุณ ความดี ระดับคุณภาพสินค้า
หมายเลข 5 คือ อนุสิทธิบัตร ทะเบียนการค้า
หมายเลข 6 คือ วิธีขั้นตอนการใช้สินค้า
หมายเลข 7 คือ สถานที่ผลิตสินค้า
หมายเลข 8 คือ เครื่องหมาย โอท๊อปจังหวัดนนทบุรี
หมายเลข 9 คือ หมายเลขสมาชิกผลิตภัฑณ์ชุมชน

ภาพที่ 2 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี 


ภาพที่ 3 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่ 4 ภาพเเสดงงาน ส.1 moon bord
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่ 5 ภาพวิเคาระห์ จุดอ่อน จุดเเข็ง เเละโอกาศอุปสรรค
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น